Флуоресцентната тръба, известна още като флуоресцентна лампа, е газоразрядна тръба с живачни пари с ниско налягане, която преобразува флуоресценцията във видима светлина.Флуоресцентните тръби имат предимството, че са много по-енергийно ефективни от лампите с нажежаема жичка.Те са сравнително евтин и дълготраен вид осветление и се използват в различни жилищни и търговски приложения.